Skip to content

Kan jag skrota min bil även om jag har tappat bort bilnycklarna?

skrota min bil

Om du tappar bort bilens nycklarn så är det inget större hinder för att du ska kunna återvinna din gamla bil på ett ansvarsfullt sätt. Det finns dock några viktiga saker du bör vara medveten om.

Vi har sammanfattat dem här!

Kommer det att påverka priset jag får för mitt fordon om jag förlorar mina nycklar?

Om du förlorar dina nycklar kan det visserligen ha en viss inverkan på priset du får för din skrotbil. Detta är dock bara en liten summa och det finns vissa faktiskt några logiska skäl till att priset går ner något utan nyckel.

Om du inte har en fungerande uppsättning nycklar är det mycket troligt att dörrarna på ditt fordon kommer att vara låsta. Detta begränsar tillgången till interiören och gör det svårare att samla in och avlägsna delar på fordonet.

Bilskroten kommer också antagligen behöva krossa en ruta för att komma in i bilen och lossa handbromsen inför bogseringen. Det i sin tur innebär att de behöver sopa upp och göra rent platsen från glaskross.

Ett annat problem när det saknas nyckel till bilen,  är att bilskroten inte kan komma in i till bränslelocket. Att kunna tömma bilen på bensinrester inför skrotningen är så klart oerhört viktigt. I sådant fall måste bilskroten i stället skära av bränsleledningen för att kunna tömma ut bensinen. Det här är processer som tar mycket tid, vilket kommer att påverka det slutgiltiga priset du får för din skrotbil.

Kan skrotabilen-stockholm.com fortfarande ta emot mitt fordon utan nycklar?

Ja. Vi kan även skrota din bil utan nyckel och även om du saknar registreringsbevis. Du behöver dock kunna bevisa att du är den registrerade innehavaren av fordonet.

Det viktigaste att tänka på när du saknar nycklar,  är att du meddelar oss i förväg – innan vi kommer för att hämta upp bilen.

När allt är klappat och klart för skrotning får du det viktiga destruktionsintyget, så att du kan vara lugn i vetskapen om att du inte längre är juridiskt ansvarig för fordonet.

Här på skrotabilen-stockholm.com gör vi det så enkelt som möjligt för dig att skrota din bil.

Vi är prismässigt oöverträffade och det är enkelt att få en offert.

Ange bara dina uppgifter om ditt fordon på vår hemsida så får du ett omedelbart pris!

Hur mycket är din gamla bil är värd?